Kết quả các cuộc điều tra dư luận mới đây tại Nga cho thấy, ngày càng có nhiều người Nga mất cảm tình với Mỹ, Liên minh châu Âu, Ucraina và Gruzia.

Cụ thể, 67% những người tham gia cuộc điều tra trong tháng 9 vừa qua tỏ ra ác cảm với Mỹ, 39% ác cảm với Liên minh châu Âu, 53% – với Ucraina và 75% – với Gruzia. Cuộc điều tra này được Trung tâm nghiên cứu chính trị “Levada – Center” tiến hành từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 9, tại 128 điểm dân cư thuộc 46 khu vực khác nhau trên lãnh thổ Liên bang Nga.

Trung tâm “Levada – Center” bắt đầu chương trình điều tra về chỉ số quan hệ của người Nga đối với Mỹ từ tháng 3 năm 1997, về quan hệ đối với Liên minh châu Âu – từ tháng 12-2003, với Ucraina va Gruzia – từ năm 2001.

“Cả bốn chỉ số tổng hợp được trong tháng 9 đều đã lên đến mức kỷ lục từ trước đến nay. Nói một cách khác, chưa bao giờ người Nga ghét các nước này như bây giờ. Điều này chắc chắn là có ảnh hưởng của những sự kiện gần đây tại khu vực Bắc Kavkaz”, – trích lời trong bản tổng kết cuộc điều tra tháng 9 vừa qua của Trung tâm “Levada – Center”.

Số người tỏ ra có cảm tình với Mỹ chiếm 23%, 45% những người được hỏi đánh giá tốt về Liên minh châu Âu, 37% nói có cảm tình với Ucraina, Gruzia chỉ chiếm được cảm tình của 17% những người tham gia điều tra.

“Việc tỷ lệ người Nga không có thiện cảm với nước Mỹ chiếm đa số không phải là lần đầu tiên – đặc biệt là vào năm 1999, khi khối NATO tấn công Nam Tư, và ở thời điểm Mỹ cùng quân đội các nước đồng minh tấn công Irag (mùa xuân năm 2003). Tuy nhiên, chưa bao giờ quan hệ tiêu cực lại chiếm tỷ lệ lớn như lần này – gần như gấp ba lần so với số người có thiện cảm với nước Mỹ”, – trích bản tổng kết điều tra.

Các chuyên gia xã hội học cho biết, quan hệ của người dân Matxcơva và người ở độ tuổi thanh niên có phần khác so với các đối tượng khác trong xã hội – tỷ lệ những người có thiện cảm với Mỹ, EU, Ucraina và Gruzia cao hơn so với bình diện chung.

Cụ thể, 45% dân Matxcơva không có cảm tình với Mỹ, trong khi những người có thiện cảm chiếm tới 36%. 26% người Matxcơva không thích EU, trong khi 56% người được hỏi nói thích. Người thiếu thiện cảm với Ucraina chiếm 50% tại Matxcơva (41% có cảm tình). Chỉ số này trong quan hệ đối với Gruzia là 74% và 20%.