Ông Nguyễn Tuấn, một người Mỹ gốc Việt vào Ủy ban cố vấn Cơ quan điều tra dân số Mỹ về sắc dân châu Á, phục vụ cho cuộc điều tra dân số Mỹ vào năm 2010.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gary Faye Locke vừa quyết định lựa chọn ông Nguyễn Tuấn, một người Mỹ gốc Việt vào Ủy ban cố vấn Cơ quan điều tra dân số Mỹ về sắc dân châu Á để phục vụ cho cuộc điều tra dân số Mỹ vào năm 2010.

Ủy ban cố vấn về sắc dân Châu Á gồm 9 thành viên với nhiệm vụ tư vấn cho cơ quan chuyên môn tiến hành điều tra dân số trong cộng đồng cư dân người Mỹ gốc Á một cách chính xác nhất trong cuộc điều tra dân số sắp tới. Ủy ban được thành lập với mục đích tạo ra một kênh liên kết giữa cơ quan điều tra dân số với cộng đồng những chủng tộc và sắc dân thiểu số ở Mỹ. Ngoài mục đích phục vụ trực tiếp cuộc điều tra dân số năm 2010, Ủy ban cố vấn này còn giúp cho Cơ quan điều tra dân số Mỹ khảo sát về các cộng đồng người Mỹ gốc Á trong tương lai.

Ông Tuấn nhập cư vào Mỹ năm 1986 và hiện là Phó chủ tịch phụ trách truyền thông của Công ty sản xuất các ấn phẩm truyền thông và văn hóa bằng tiếng Việt tại bang California (Mỹ).

Linh Thu
theo TTXVN