Người mở đường một dòng gốm bởi Nguyễn Quang

Những năm gần đây, nhắc đến Nghệ thuật Gốm Việt Nam cái tên Gốm Quang luôn được nhắc tới như một thuật ngữ trong làng Gốm thời nay…