Người lính Mỹ tên Rich. Luttrell đã nhặt được bức ảnh này từ xác của người lính do chính anh ta bắn chết. Đằng sau ảnh ghi Nguyen Tien- Vĩnh Phú. Đó là năm 1967, tại Mặt trận Quảng Ngãi. Sau khi bắn chết, ông ấy đã nhặt được bức ảnh này từ trong ví của người lính Việt Cộng. Ông ấy đã giữ tấm ảnh này cho đến khi quay trở về Mỹ. Ông sống tại Illinoiis trong ám ảnh. Mỗi lần nhìn thấy tấm ảnh, ông ấy thấy hối hận. Năm 1989, ông quyết định k giữ tấm ảnh này nữa. Ông đem bức ảnh tới Bức Tường Kỷ niệm Chiến binh Việt Nam tại thủ đô Washington.

Ông đặt tại đó kèm theo 1 lá thư xin lỗi về việc giết người lính trong ảnh.Rồi như 1 định mệnh. Người quản lý ở Khu tưởng niệm tên Durery thấy tấm hình và lá thư của Rich.Luttrell. Ông ấy quyết định đưa tấm ảnh và bức thư của Rich in trong cuốn sách “Của dâng hiến tại Bức Tường”. Và rồi cuốn sách lại đến tay Rich. Luttrel. Một lần nữa sự xúc động và ám ảnh lại đến với Rich. Ông ấy muốn tìm cho được gia đình người lính do chính tay ông bắn để nói lời xin lỗi.
Nếu ai biết thông tin gì về gia đình liêt sỹ trong ảnh tên Nguyen Tien- Vinh Phu thì chia sẻ!

Thông tin từ bạn Phạm Thị Kim Thắng từ Berlil cung cấp

»Cùng chủ đề