Việc cắt giảm nhân công vì khủng hoảng kinh tế tại các nước châu Âu và khối SNG có thể gây ra tình trạng người lao động xuất khẩu Ucraina phải đồng loạt trở về nước.

Lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nặng nề nhất là lực lượng công nhân xây dựng, chiếm khoảng 50% trong tổng số người Ucraina lao động ở nước ngoài. Cuộc khủng hoảng tài chính đã buộc các nhà xây dựng phải giảm nhẹ biên chế, bắt đầu từ đối tượng lao động chân tay. Vì vậy, có nhiều khả năng các công nhân xây dựng sẽ là những người đầu tiên buộc phải quay về nước vì thất nghiệp.

Theo nhiều nguồn thông tin không chính thức, chỉ riêng tỉnh Ivano – Frankovsk đã có từ 200 – 250 nghìn người đang lao động ở nước ngoài. Có thể khoảng 15- 20 nghìn người trong số này sẽ phải về nước.

Việc người lao động xuất khẩu bị mất việc trở về nước sẽ làm nảy sinh một số vấn đề trong lĩnh vực xã hội và kinh tế.

– Ucraina chưa sẵn sàng đón nhận người lao động xuất khẩu từ nước ngoài trở về, vì không thể bảo vệ họ. Vấn đề đầu tiên họ sẽ gặp phải khi về nước là thiếu việc làm, – Ông Andrei Romanchuk, nguyên Phó tỉnh trưởng tỉnh Ivano – Frankovsk nhận xét.


theo TTQH