Chủ tịch UBHC tỉnh Poltava, phó tiến sĩ khoa kinh tế, Valery Golobko là người được bầu chọn thủ lĩnh địa phương xuất sắc năm 2018.

Giải thưởng: Bằng khen của tổng thống về “tham gia viện trợ nhân đạo trong ATO”, Bằng khen quốc hội, bằng khen HĐBT Ukraina và những giải thưởng khác của các tổ chức xã hội.

Thành tích trong năm 2018 của ông tỉnh trưởng Poltava Golovko:

  1. Bảo đảm áp dụng thành công vải cách phi tập trung hóa (giãn quyền). Tình hình tới cuối năm 2018 tỉnh Poltava có 46 cộng đồng liên hợp theo lãnh thổ, 7 trong số đó nằm trong số 20 cộng đồng dẫn đâu về năng lực tài chính trong số 665 cộng đồng của cả nước.
  2. Poltava là một trong số các tỉnh dẫn đầu nộp ngân sách. Trong suốt năm 2018 địa phương này giữ vị thế dẫn đầu theo các tiêu chí tự lực tài chính. Trong 10 tháng tích lũy vào ngân sách các cấp tới 28 tỉ Hrivnia.
  3. Những thành tự đáng kể trong phát triển ngành y tế, giáo dục. Thực hiện dự án y tế từ xa và phổ biến sang các tỉnh khác của Ukraina, hợp tác chặt chẽ với Ngân hàng thế giới WB mà nhờ đó mua được các phương tiện y tế hiện đại, sắm các phòng thí nghiệm di động và xe y tế.
  4. Sự phục hồi và xây dựng đường bộ có thành công đáng kể, kể cả xây dựng các đường vượt. Cảng hàng không quốc tế Poltava được xây dựng lại đã bắt đầu vận hành.
  5. Trong năm 2018 tình Poltava thường xuyên dẫn đầu về chỉ tiêu hiệu quả tài chính, khẳng định công tác có kết quả và tăng trưởng các ngành kinh tế then chốt: các tổ hợp công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng.

Có thể thí dụ, tăng trưởng bán sản phẩm chế tạo máy gia tăng ở mức 40%, trong khi đó vào năm 2015 suy thoái 33%.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề