Thủ lĩnh đảng Người hầu nhân dân Dmitry Razumkov cho rằng vấn đề phi cộng sản hóa phải do trưng cầu dân ý tại địa phương quyết định chứ không phải do quốc hội.

“Phi cộng sản hóa (bài trừ cộng sản, -nd) – đó là quá trình được bắt đầu khá lâu rồi. Và chúng ta quan sát thấy đổi tên thành phố, làng mạc. Điều này là có thể. Vấn đề ở chỗ khác. Điều này phải do những người sống ở đó quyết định trực tiếp. Tôi luôn luôn lấy Kropivnhitskiy ra làm dẫn chứng. Thành phố này trước đó có tên Kirovograd, bằng trưng cầu dân ý được đổi thành Kropivnhitskiy theo luật phi cộng sản hóa (mang tên Kirov là nhà cộng sản cũng thời Lê nin -nd).
Đúng hơn và tế nhị hơn là để cộng đồng địa phương quyết định vấn đề này chứ
không phải là quốc hội giải quyết”, thủ lĩnh đảng người hầu nhân dân Razumkov
nói.
Người dẫn chương trình hỏi ông, bằng cách nào để người dân quyết định.

“Đó là trưng cầu dân ý địa phương, bởi vì đáng tiếc là các Hội đồng không phải bao giờ cũng phản ánh đầy đủ ý nguyện của nhân dân, khối lượng công việc mà người dân đòi hỏi”, – ông Razumkov lưu ý.  Luật về lên án chế độ cộng sản và chủ nghĩa quốc xã (chủ nghĩa độc tài-dân tộc xã hội chủ nghĩa) ở Ukraina và cấm sử dụng các biển hiệu, biểu trưng của cộng sản được thông qua vào ngày 9 tháng 4 năm 2015.

Ngoài ra, đồng thời cũng thông qua “luật về tiếp cận các kho lưu trữ thông tin của các cơ quan đàn áp của chế độ cộng sản độc tài từ năm 1917 đến năm 1991”; “luật về ghi nhớ chiến thắng đối với chủ nghĩa quốc xã trong chiến tranh WW2 – 1939-1945” và “luật về chế độ tư pháp và ghi nhớ các chiến sĩ đấu tranh vì nền độc lập của Ukraina trong thế kỷ XX”.

Nguồn: gordonua

»Cùng chủ đề