Tháng 8/2007, ông Lê Văn Hiếu, một người Việt Nam định cư ở Australia, đã được Nữ hoàng Anh Elizabeth II bổ nhiệm vào chức vụ Phó Toàn quyền Tiểu bang South Australia. Ông là người gốc Việt nắm chức vụ cao nhất trong chính phủ này ở Australia.

»Cùng chủ đề