“Tôi là người tin vào may mắn. Tôi đã làm việc vất vả hơn những người khác và tôi cũng là người may mắn hơn”, đó là lời bộc bạch chân thành về con đường đi lên của doanh nhân tài ba – Frank Stronach.