Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng quốc gia Ucraina – ông Petro Poroshenko cho rằng nhờ việc tái tư bản các ngân hàng sẽ có thể giải quyết vấn đề của 2 triệu người gửi tiền.

“Nhờ việc tái tư bản các ngân hàng trong 2 tháng tiếp theo chúng ta sẽ giải quyết vấn đề của 2 triệu người gửi tiền”, – Poroshenko cho biết.

Ông cho rằng tại Ucraina đã xuất hiện xu hướng ổn định trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

“Cuộc khủng hoảng xảy ra đầu tiên với hệ thống ngân hàng, và hiện tại chúng ta có thể thấy rằng hệ thống ngân hàng đã bắt đầu ổn định. Mọi người đã tin vào đồng tiền quốc gia và không xếp hàng tại các điểm trao đổi ngoại tệ nữa, và nhu cầu ngoại tệ đã giảm bớt – đồng grivna mạnh lên”, – người đứng đầu Hội đồng quản trị NBU cho biết.

Đồng thời, ông cũng nói thêm rằng: “những xu hướng này sẽ được duy trì, vì Ucraina đang hợp tác với Quỹ Tiền tệ Thế giới, chúng tôi đã gia tăng lượng dự trữ vàng”.

Poroshenko cũng cho rằng việc giảm tỷ lệ lãi suất của Ngân hàng quốc gia Ucraina sẽ đưa tới khả năng có thể để làm cho các sản phẩm của Ucraina có tính cạnh tranh hơn.

“Bởi vì lĩnh vực ngân hàng hiện thực phải hoạt động trên nền kinh tế hiện thực, Ngân hàng quốc gia đã thực hiện mọi nỗ lực để khôi phục lại niềm tin và bằng cách giảm tỷ lệ lãi suất có thể làm cho các sản phẩm của quốc gia có tính cạnh tranh hơn”, – ông nói.

Poroshenko cũng lưu ý rằng, ngoài việc giảm tỷ lệ lãi suất tiền gửi 1%, còn cần giảm 3-4% tỷ lệ lãi suất tái cấp vốn, mà theo đó các khoản tín dụng sẽ được cấp.

Hãy nhớ lại rằng, Ngân hàng quốc gia Ucraina NBU từ ngày 15 tháng 6 đã giảm tỷ lệ lãi suất tiền gửi từ 12% xuống 11%.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề