Trong phiên họp của Hội đồng quan sát mới của tập đoàn dầu khí quốc gia “Naftogaz Ukraina”  hôm 22 tháng 12 năm 2017 ông Clar Spottiswood, người Anh đã được bầu làm chủ tịch HĐ quan sát.

Cơ quan báo chí Naftogaz thông báo về điều này ngày 12 tháng 1 năm 2018.

Phó thứ nhất của chủ tịch HĐ vẫn là ông Demchisin – một người từng giữ chức vụ này từ ngày 18 tháng 4 năm 2017.

Tham gia phiên họp của Hội đồng có mặt đầy đủ tất cả các thành viên của Hội đồng quan sát:  Clar Spottiswood (người Anh), Bruno Lecquia (Pháp), Amos Hohstein (Hoa Kỳ), Stiven Heys (Canada), Vladimir Kudritskiy, Sergey Popik và Vladimir Demchisin (Ukraina).

Nguồn: RBC

»Cùng chủ đề