Khảo sát XHH cho thấy rằng cử tri muốn đại diện đảng đối lập “Cương lĩnh đối lập-vì đời sống” Yuri Boyko làm thủ tướng chính phủ sau bầu cử quốc hội, hoặc là thủ lĩnh đảng Batkivschina Yulia Tymoshenko.

Tòa nhà chính phủ Ukraina trên phố Grushevskogo

Dữ liệu khảo sát XHH do Trung tâm xã hội học quốc tế Kyiv “KMIS” công bố.

Theo kết quả điều tra của KMIS, có 12,9% những người được hỏi muốn nhìn thấy Yuri Boyko làm thủ tướng, 11,3% – Yulia Tymoshenko.

Có 8,1% những người được hỏi muốn nhìn thấy ông Igor Smesko
trên cương vị thủ tướng, còn thủ tướng hiện nay Volodimir Groisman – 7,7%.

Ông Gritsenko nhận 4%, cựu tổng thống Poroshenko – 2,6%.

Khảo sát được Viện KMIS
tiến hành từ ngày 26 tháng 5 tới ngày 7 tháng 6, với 2021 người sống tại 110 địa
phương khác nhau trên cả nước, ngoại trừ Crimea và ORDLO.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề