Đạo luật mới này bắt đầu có hiệu lực đối với các loại điện thoại mới nhập khẩu và đưa vào sử dụng. Điều này cho phép chấm dứt tình trạng ăn trộm điện thoại di động

Giám đốc “ Trung tâm viễn thông quốc gia Ucraina” Pavel Slobodyanyuk phát biểu rằng, quyết định này của Ủy ban điều tiết liên lạc quốc gia đã được trình lên Bộ tư pháp vào ngày 28 tháng 3. Tất cả các thủ tục đối với việc nhập khẩu điện thoại di động đều phải thông qua “ Trung tâm viễn thông quôc gia (УГЦР)” cũng như là bắt buộc phải đưa vào hệ thống điện thoại mã IMEI (một loại mã điện tử viễn thông) trước khi đưa vào sử dụng trên lãnh thổ Ucraina.

Ông Slobodyanyuk cũng nói rằng, từ bây giờ cho đến 30 tháng năm, là thời gian chuyển giao để tất cả những người buôn bán điện thoại di động thông báo bảng mã IMEI cho УГЦР. УГЦР có trách nhiệm phải nhập tất cả các mã này vào hệ thống mã IMEI của mình.

Các công ty dịch vụ điện thoại đến 30 tháng năm vẫn có quyền phục vụ những khách hàng của mình mà không cần tới việc đăng ký mã IMEI. Từ sau 30 tháng bảy , tất cả những công ty này đều phải đưa vào sử dụng  việc đăng ký mã IMEI đối với các khách hàng. Đồng thời, đến 30 tháng chín các công ty này buộc phải trao cho УГЦР bảng mã code điện thoại khách hàng của mình và bắt đầu đưa vào sử dụng bản mã code trong hệ thống của УГЦР.

Ông Slobodyanyuk nhấn mạnh rằng, mỗi công dân Ucraina có quyền được đăng ký sử dụng tối đa hai điện thoại di động, và họ phải đăng ký điều này với УГЦР.

“ Mọi người có thể đăng ký bằng việc gửi bản đăng ký hoặc trực tiếp tới УГЦР tại Kiev hay tại các văn phòng đại diện của УГЦР ở các vùng. Chúng tôi có đại lý của mình tại khắp các thành phố trên toàn Ucraina.” – Ông Slobodyanyuk nói thêm. Ông cũng cho rằng, điều luật mới này cho phép chấm dứt tình trạng “ nhập khẩu sám” điện thoại di động vào Ucraina, điều mà hàng năm làm mất của УГЦР từ 1 đến 1,2 tỉ grivna thông qua việc trống thuế VAT.

Quang Thọ
theo gazeta