Người dân Ucraina muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Nga, tuy nhiên không muốn xích lại quá gần. Đây là kết quả thăm dò của Viện nghiên cứu xã hội học toàn Ucraina Gorshenina.

Phần lớn người dân (70,2%) của quốc gia thuộc Liên Xô cũ này tỏ thái độ tích cực về mối quan hệ với Nga. Trong số đó, 22,9% số người có ý kiến rất tốt về Nga, 47,3% – tỏ ý tán thành.

Có 22,1% số người dân Ucraina có thái tộ không thiện cảm đối với nước láng giềng, 10,1% có thái độ rất tiêu cực về mối quan hệ với Nga. Số người không có ý kiến chiếm 7,7%, 0,2% khó khăn khi đưa ra câu trả lời.

67,4% dân Ucraina cho rằng, biện pháp thích hợp nhất để Ucraina xích lại gần với Nga là miễn thị thực khi nhập cảnh (so sánh với nghiên cứu vào tháng 1 năm 2007 của Viện Gorshenina là 62%). 43,4% cho rằng cần phải giao lưu văn hóa (trong năm 2007 – 31,73%) và 37,1% người dân tán thành xây dựng khu vục mậu dịch chung (năm 2007 – 35,59%).

Số người dân Ucraina ủng hộ chính sách ngoại giao chung là 13,7% (năm 2007 – 13,1%), cùng chung tiền tệ – 9,3% (năm 2007 – 10,44%), chung hệ thống pháp luật – 8,1% (năm 2007 – 4,12%), chung một chính quyền – 7,6% (năm 2007 – 3,41%), chung đội quân – 5,1% (năm 2007 – 5,72%).

Viện nghiên cứu xã hội học toàn Ucraina Gorshenina thực hiện thăm dò từ ngày 10 đến 18 tháng 8 năm 2009. Có tổng cộng 2000 người tại 160 địa điểm dân cư tham gia trả lời câu hỏi. Sai số thăm dò không vượt quá 2,2%.

NguyenNghia
theo RIA