Đa số người dân Odessa – 78% – rất lo ngại trước tình hình grivna mất giá. Đây là kết quả cuộc thăm dò ý kiến do Viện các vấn đề quản lý Kiev mang tên Gorsenhin chi nhánh Odessa tiến hành.

14,3% số người được hỏi hầu như không quan tâm đến việc đồng nội tệ mất giá, 5,1% tuyên bố, đồng grivna sụt giá hoàn toàn không khiến họ lo ngại, 2,3% trả lời rằng, vấn đề này chắc là họ không quan tâm, 2,8% hoàn toàn không quan tâm, 2,6% không trả lời.

Ngoài ra, cuộc thăm dò ý kiến còn cho thấy, gần một nửa số người dân Odessa được hỏi – 47,8% – coi chính quyền có lỗi khi đồng grivna mất giá, 31% cho nguyên nhân khiến grivna mất giá là do hoạt động đầu cơ trên thị trường ngoại tệ, 17,5% gắn tình trạng mất giá với hoạt động chuẩn bị tranh cử.

Một phần mười số người được hỏi cho rằng nguyên nhân grivna sụt giá xuất phát từ nền kinh tế trong nước, và chỉ có 9% nói grivna mất giá là do khủng hoảng trên thế giới. 1% khó trả lời câu hỏi này.

Lê Tâm
theo Revisor, Odessa