Gần 2000 người đã tập hợp xung quanh trụ sở toà thị chính Kiev, phản đối chính sách của chính quyền thủ đô.

Theo hãng UNIAN có mặt tại địa điểm đưa tin, gần 10000 người tham gia hoạt động phản đối đã chặn ngang đường phố Kresatik, nắm tay nhau và tạo thành hàng rào sống để bắt đầu cuộc biểu tình.

Tham gia biểutình có thành viên khối BYUT, khối Nhicolai Katerinchuk, đảng XHCN Ucraina, khối Litvin, và nhiều tổ chức xã hội khác. Trong số người tham gia có rất đông sinh viên. Những người biểu tình hô vang khẩu hiệu: “Đả đảo chính quyền!”.

Những người tham gia biểu tình yêu cầu chính quyền thành phố xem xét một loạt các quyết định, cụ thể là trong lĩnh vực hoạt động y tế, trường học, đòi giữ nguyên các ưu đãi về dịch vụ dân sinh của thủ đô.

Tham gia biểu tình còn có những người kinh doanh và giới vận tải cá thể, yêu cầu tạo điều kiện cho lĩnh vực của họ. Cụ thể họ phản đối quyết định của thành phố xây dựng các kết cấu kiến trúc nhỏ, cũng như mức thuế nộp ngân sách.

Hiện đang diễn ra phiên họp toàn thể của Hội đồng thành phố Kiev khoá 3.

Lê Tâm tổng hợp
theo UNIAN