Theo tuyên bố mới đây của ban báo chí, Bộ Nội vụ CH Czech, những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp ở nước này, có thể đăng ký hồi hương từ đầu tháng 9.

Cuối tháng 7, đầu tháng 8, Bộ Nội vụ CH Séc sẽ tiến hành chiến dịch thông tin tuyên truyền cho kế hoạch tự nguyện hồi hương của những người nước ngoài hiện đang cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ CH Séc. Theo tuyên bố của Ban báo chí Bộ Nội vụ nước này, những người có nhu cầu có thể đăng ký vào chương trình này từ đầu tháng 9.

Cho tới nay, chương trình Hồi hương tự nguyện mà Bộ Nội vụ Czech đang tiến hành chỉ cho phép những người nước ngoài cư trú hợp pháp tại CH Séc nhưng cuộc sống gặp khó khăn do hậu quả của khủng hoảng kinh tế, được quyền đăng ký. Vì vậy, đây là lần đầu tiên, chính phủ nước này sẽ tạo cơ hội cho những người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Czech có thể đăng ký hồi hương.

Theo Bộ Nội vụ, chiến dịch này chỉ tổ chức một lần và người ngoại quốc nào đăng ký tham gia, sẽ không phải chịu bất kỳ hình phạt nào vì đã cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ CH Czech. Nhưng khác với những người có cư trú hợp pháp tham gia hồi hương tự nguyện, người cư trú bất hợp pháp khi hồi hương không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào của nhà nước Czech.

Chương trình dành cho người cư trú bất hợp pháp này sẽ kéo dài trong ba tháng và không hạn chế số lượng người muốn đăng ký tham gia.

Ánh Hồng
theo ĐV