Chính quyền địa phương đã không chờ đợi quyết định của chính phủ và cho phép chợ hoạt động nhưng tuân theo các quy tắc.
Sau các cuộc biểu tình các doanh nhân Hội đồng thành phố Chernivtsi tại cuộc họp vào thứ Hai, ngày 27 tháng 4 đã quyết định mở cửa chợ từ ngày 28 tháng 4, hãng thông tin ACC cho biết.
Tất cả 9 thành viên của ủy ban điều hành có mặt đã bỏ phiếu ủng hộ việc mở chợ thực phẩm.
Đồng thời, chợ phải tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh cần thiết trong điều kiện nhiễm cúm coronavirus: người bán hàng và khách phải đeo khẩu trang, kính và găng tay. Công việc của chợ bị giới hạn từ 20:00 đến 6:00.
Ngoài ra, các thành viên của ủy ban điều hành đã kêu gọi Chính phủ với đề nghị cho phép chợ ở Chernivtsi được hoạt động và xác định trật tự mua bán. Chịu trách nhiệm thực thi quyết định này là bộ phận phát triển Hội đồng thành phố Chernivtsi.
Trước đó, lãnh đạo một số khu vực đã kêu gọi chính quyền trung ương giảm nhẹ kiểm dịch đối với các doanh nghiệp nhỏ và cho mở chợ.
Cũng tại các khu vực số lượng các cuộc biểu doanh nhân yêu cầu cho phép chợ hoạt động đang gia tăng.
Chính Phủ hứa rằng sẽ xem xét vấn đề trên vào ngày 29 tháng 4. Họ dự định cho phép chợ hoạt động, nhưng phải tuân theo các điều kiện.

Kiều Trinh, theo https://korrespondent.net/

»Cùng chủ đề