Có hai đoàn đại biểu đã mang Ngọn lửa Tin lành tới Kyiv từ Ierusalem vào chiều ngày 15 tháng 4.

Theo truyền thống hàng năm vào Ngày Phục Sinh những ngọn lửa Phục sinh được Đức cha Kyiv và Moskva thắp tại nhà thờ. TTX TSSN đưa tin.

Tại sân bay Borispil ngọn lửa đã được tiếp đón bởi các địa diện Nhà thờ. Những ngọn lửa Tin lãnh đã được thắp vào các ngọn nến và đưa tới nhiều địa phương Ukraina.

Đức cha xứ Kyiv và Đức cha xứ Moskva đã thắp các ngọn nến tại Nhà thờ Vladimirska và Nhà thờ Kyivo-Pecherska Lavra và tiến hành các nghi lễ chính thống giáo ở đây.

Tại Kyiv chính quyền đã huy động 23 ngàn cảnh sát bảo vệ an ninh trong Ngày Phục Sinh

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề