Trong giai đoạn sáu tháng đầu sau khi sinh con, sản phụ nhất thiết phải tránh những điều sau thì mới có thể duy trì sức khỏe và vẻ đẹp của bản thân mình.