Theo lời bộ trưởng Klimkin, cũng là quả trứng đó nhưng nhìn từ phía khác mà thôi.

Theo lời bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pavlo Klimkin, kế hoạch của đại diện OSCE Sidic trong thương lượng Minsk về điều tiết tình hình Donbass cần phải bổ sung, điều chính.

Ông Klimkin ngày 29 tháng 1 tuyên bố trước báo giới tại tỉnh Donetsk rằng Kế hoạch của đại diện OSCE tại Nhóm liên lạc ba bên về điều tiết tình hình Donbass không có điểm đề xuất gì mới về nguyên tắc, TTX Interfax-Ukraina đưa tin.

“Không có đề xuất mới nào. Ngài Sidic trình bày vào cuối năm gnoais cách nhìn nhận của mình. Đây là đề xuất còn cần phải điều chỉnh và bổ sung”, – ông Klimkin tuyên bố.
Theo lời ông cái mới được đề xuất đó là sự tuyên bố cần thiết đưa yếu tố quốc tế vào giải pháp Donbass mà trước đây phía Ukraina cũng đã từng đề xuất.

Klimkin lưu ý rằng, trong đề xuất của ông Sidic về hình thức thì có những tiến bộ nhất định.

“Bởi vì điều rất quan trọng và các đồng nghiệp cũng đã hiểu là phải có đội quân quốc tế – quân sự và cảnh sát, và hành chính quốc tế. Điều này là rất tốt. Về nội dung thì hiện tại vẫn như thế. Như người ta nói là cũng cái trứng đó nhưng chỉ là nhìn từ một bên”, – bộ trưởng nói.
Theo lời bộ trưởng cần thiết phải có bổ sung và điều chỉnh vào kế hoạch này. Phía Ukraina đòi phải có “đội quân quốc tế tới Dinbass và chuẩn bị lãnh thổ này cho một cuộc bầu cử bình thường, tự do và chân thật”.
“Đó là bản chất của các đề xuất của chúng tôi. Nếu bạn đọc kế hoạch này thì trong đó không nói gì tới điều này”, – ông Klimkin nói.

Vào tháng 12 năm 2018 Hội đồng OSCE đã nhận được Kế hoạch hòa bình mới điều tiết vấn đề Donbass, một kế hoạch dự tính thay thế các thỏa thuận Minsk. Ông Sidic đã nói trong phỏng vấn cho báo “Kleine Zeitung” đăng tài ngày 28 tháng 1 năm 2019.

Về kế hoạch này đọc thêm >>> đây

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề