Bộ trưởng ngoại giao Ukraina Vadim Pristayko tuyên bố rằng trong tình hình với việc tiến hành bầu cử địa phương ở Donbass vấn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết, chẳng hạn, danh sách sẽ được lập như thế nào, thông tin liên lạc lập như thế nào, các cử tri bỏ phiếu làm sao.

Bầu cử chân thực ở Donbass là có thể, chỉ nếu như bầu cử sẽ được tiến hành theo luật pháp của Ukraina, bộ trưởng ngoài giao Ukraina Pristayko tuyên bố trong phỏng vấn cho báo “Sự thật Châu Âu”.

Để Ủy ban bầu cử trung ương của chúng tôi, Kho bạc của chúng tôi tới đó để thanh toán mọi chi phí bầu cử thì phải xác lập kênh thông tin và bảo đảm chuyển các biên bản bầu cử dưới dạng điện tử, để các quan sát viên có mặt, để các đảng phái tham gia tranh cử, còn báo chí thì phải tiếp cận được các điểm bỏ phiếu để đưa tin.
Đây là con đường duy nhất để chúng tôi với các bạn có thẻ nói ý chí của người Ukraina được thể hiện khá đủ trong quá trình bỏ phiếu”, – bộ trưởng nói.

Lưu ý rằng, những người đã di cư cũng có quyền bỏ phiếu và cần được tham gia bầu cử ở Donbass.
“Hoặc là họ bỏ phiếu tại nơi mới, hoặc là họ trở về nơi ở cũ để bỏ phiếu? Làm gì với những người bỏ sang Nga và Belarus? Vv… Đó là những câu hỏi mà chúng tôi muốn đạt được câu trả lời. Nhưng các bạn biết đấy, trên thực tế bầu cử không phải bao giờ cũng tuyệt đối, nhưng ngay cả có khiếm khuyết thì bầu cử vẫn được thừa nhận là chân thực”, – bộ trường nói.

Bộ trưởng nhấn mạnh các vấn đề thì có nhiều lắm, chẳng hạn số cử tri là bao nhiêu, ai lập danh sách cử tri, ai kiểm tra con số…

“Tất cả những thứ này không có trong công thức mà chúng tôi thảo luận, trong đó chỉ có “chế độ đặc biệt” vào thời điểm bầu cử. Còn bầu cử sẽ được tiến hành như thế nào, chúng được tổ chức ra sao – đó là cuộc tranh luận khác cần tiến hành, nhưng không phải giữa các nhà ngoại giao với nhau”, – ông Pristayko nói.

Khi trả lời câu hỏi nhà báo, ai sẽ kiểm soát lãnh thổ vào thời điểm bầu cử thì bộ trưởng tuyên bố:

“Bầu cử sẽ được tiến hành trên cơ sở luật pháp Ukraina. Chúng tôi không thể hình dung là bầu cử theo kiểu khác. Luật pháp của Ukraina không tiên liệu “LPR”, hay “DPR” nào cả, cũng không có đơn vị vũ trang nào của nước ngoài”.

Ngày 13 tháng 9 bộ trưởng Pristayko đã tuyên bó rằng, chính quyền Ukraina muốn
tiến hành bầu cử địa phương trên toàn quốc, kể cả trên lãnh thỏ tạm thời bị chiếm
đóng ở Donbass.

“Chúng ta đã thỏa thuận ở Minsk 5 năm về trước, kể cả việc tiến hành bầu cử. Theo ý kiến của chúng tôi tiến hành bầu cử một cách lý tưởng hiện tại là khó khăn, đồng thời trên cả nước lại càng khó khăn… Bây giờ chúng tôi đề xuất bầu cử cùng lúc trên cả nước, kể cả lãnh thổ bị chiếm đóng. Sẽ xem điều này có làm việc không, về mặt thời gian”, – ông Pristayko nhấn mạnh.
Tổng thống Zelenskiy cũng tuyên bố rằng, bầy cử địa phương trên lãnh thổ bị chiếm đóng chỉ diễn ra sau khi quân đội nước ngoài rút đi và phái được tiến hành theo luật pháp Ukraina.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề