(DN.ODESA) – Nghị viện Ucraina đã bầu ra vị Chủ tịch chính là lãnh tụ Đảng cùng tên Vladimir Litvin. Đồng thời trong hôm nay liên minh dân chủ cũng được thành lập. Hai sự kiện lớn trong cùng một ngày đã đáp ứng những mong mỏi của hàng triệu người dân.

Đúng 17h36 nghị viện bắt đầu làm việc trở lại sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ nghỉ giải lao. Phó chủ tịch Alexandr Lapinovich đưa ra câu hỏi “có nên tiến hành bầu chủ tịch nghị viện vào ngày hôm nay ?” và kết quả là có 247 đại biều trong tổng số 430 tán thành.

Sau cuộc tranh luận giữa các đại diện của BYUT, Đảng dân tộc và Đảng khu vực, ông Alexandr Lapinovich bị loại bỏ trong danh sách ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch, tất cả chỉ tán thành duy nhất một ứng cử viên là Litvin.

Có 244 phiếu trong tổng số 422 bầu Vladimir Litvin nắm cương vị Chủ tịch, trong đó có 154 phiếu từ BYUT, 40 – Đảng dân tộc, 27- Đảng cộng sản, 20 – khối Livina và 3 phiếu của Đảng dân tộc.

Nghị viện dưới sự dẫn dắt của tân Chủ tịch Vladimir Litvin bắt đầu tiến hành thành lập liên minh giữa Đảng dân tộc, khối BYUT và khối Livina.

Litvin không cho biết có bao nhiêu người ở mỗi lực lượng chính trị tham gia vào liên minh, nhưng tổng số có 248 đại biểu trong liên minh, lớn hơn con số cần thiết là 226 người.

NNC
theo Tổng hợp