(DN.ODESA) -Hôm qua Quốc Hội đã đưa ra quyết định bãi bỏ chức vụ của Chủ tịch Nghị viện Arsenhia Yasenuk – một thành viên của Đảng dân tộc.

Trong phán quyết của quốc hội ngày thứ 4 đã có tới 231 đại biểu bỏ phiếu bãi nhiệm trên tổng số 440 đại biểu có mặt tại hội trường. Số phiếu tối thiểu để cách chức chủ tịch là 226 phiếu.

Số phiếu lớn nhất bỏ phiếu bãi nhiệm chủ tịch quốc hội lần này là từ Đảng khu vực của ông Vichto Yanukovich – 175 phiếu. Các lực lượng chính trị khác: BYUT -1 phiếu, Đảng dân tộc – 8 phiếu, Đảng cộng sản – 27, và 20 phiếu từ khối Litvina.

Sau bỏ phiếu, Yasenuk từ giã hội trường Nghị viện, phiên họp tiếp tục hoạt động với sự dẫn dắt bởi Phó chủ tịch, một thành viên của Đảng khu vực Alexander Lavrinovich.

Quốc hội đã 3 lần bỏ phiếu bãi nhiệm Yasenuk, nhưng số phiếu thu được lúc đó không đạt mức tối thiểu (226 phiếu).

Yasenuk trước đó đã đệ trình đơn từ chức sau khi liên minh giữa khối Yulia Tymoshenko và Đảng của tổng thống (Đảng dân tộc) tan vỡ vào tháng 9. Phù hợp với hiệp ước của liên minh, Chủ tịch và Thủ tướng trong trường hợp liên minh đổ vỡ phải buộc từ chức. Yasenuk ở lại trên ghế chủ tịch Quốc Hội nhờ sự ủng hộ của Đảng dân tộc. Còn thủ tướng Yulia Tymoshenko đã từ chối dời bỏ cương vị của mình.

Tổng thống Yushenko cho rằng, quyết định của đại biểu quốc hội là đi ngược với sự ổn định tình hình chính trị tại Ucraina. Bà Tymoshenko tỏ ra bức xúc về quyết định cách chức chủ tịch quốc hội mà không có sự tán thành của tổng thống.

Yasenuk thì tuyên bố, ông sẽ xây dựng một lực lượng chính trị với sự ủng hộ của đông đảo người dân Ucraina.

Sau khi công bố kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm Yasenuk, trong hội trường Nghị viện đã xảy ra cuộc ẩu đả lớn. Đây là đoạn toàn bộ đoạn video ghi lại diễn biến của cuộc họp ngày hôm qua:

NNC
theo Tổng hợp

»Cùng chủ đề