Đảng Nhân dân Châu Âu cảnh báo chính quyền ở Ukraina về đàn áp chính trị đối với ông Poroshenko. Đồng thời Nghị viện Châu Âu ra tuyên bố về sự săn đuổi chính trị của chính quyền Ukraina đối với cựu tổng thống Petro Porosehnko.

Đảng Nhân dân Châu Âu vô cùng quan ngại về cuộc đàn áp có động cơ chính trị đối với tổng thống thứ năm của Ukraina Petro Poroshenko. Điều này đã được công bố sau hội nghị thượng đỉnh EPP bởi người đứng đầu của đảng Donald Tusk.

EPP rất quan tâm đến các vụ kiện chính trị chống lại cựu Tổng thống Poroshenko. Những lời buộc tội không nên giống như sự khủng bố vì lý do chính trị và không nên có động cơ chính trị chống lại các đối thủ chính trị có chọn lọc“, – ông Tusk viết trên Twitter. Ông cũng nói thêm rằng EPP ủng hộ quá trình cải cách ở nước này và kêu gọi Ukraina “đừng bỏ lỡ cơ hội của mình”.

Trường hợp tố tụng chống tổng thống thứ năm của Ukraina, lãnh đạo của Đoàn kết Châu Âu Petro Poroshenko sẽ được Nghị viện Châu Âu giám sát chặt chẽ.

Theo Censor.NET, điều này được nêu trong một tuyên bố đặc biệt được ký bởi Chủ tịch phái đoàn của Nghị viện châu Âu về quan hệ với Ukraina của Ủy ban Nghị viện của Hiệp hội giữa Ukraina và Liên minh châu Âu Vitold Vashchikovsky, bởi Chủ tịch phái đoàn của Nghị viện châu Âu tại ĐHĐ Nghị viện châu Âu, và bởi phó chủ tịch Ủy ban Nghị viện Châu Âu về Hiệp hội giữa Ukraina và Liên minh châu Âu Traian Basescu.

Nghị viện Châu Âu, với tất cả nhiều cơ hội ủng hộ quan điểm châu Âu của Ukraina, bao gồm cả trong các nghị quyết của mình. Nhờ Hiệp định hội nhập Ukraina-EU mà chúng tôi có nghĩa vụ xem Ukraina là một phần của gia đình châu Âu của chúng ta, không chỉ vì lý do địa chính trị, mà còn vì các xã hội của chúng ta chia sẻ các giá trị chung, cam kết phát triển các mối quan hệ chặt chẽ và liên tục dựa trên sự tôn trọng các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền tối thượng, quản trị tương thích, quyền con người và các quyền tự do cơ bản”, – trong tuyên bố nói.

“Các vụ tố tụng chống cựu Tổng thống Poroshenko sẽ được chúng tôi theo dõi, giám sát chặt chẽ bởi định chế này”, – trong Tuyên bố của Nghị viện Châu Âu lưu ý.

Mít tinh ủng hộ Poroshenko trước VP tổng thống Zelenskiy… >>

Tòa án đã hoãn phiên họp lựa chọn biện pháp ngăn ngữa chống Poroshenko vào ngày 1 tháng 7.

Nguồn: https://censor.net.ua/n3201741

»Cùng chủ đề