Cuộc bỏ phiếu tương ứng đã được tiến hành trong khuôn khổ phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu tại tp Strasbourg (Cộng hòa Pháp), theo đề nghị của Ủy ban Châu Âu.Nghị viện Châu Âu đã ủng hộ đề nghị của EC cấp chế độ phi thị thực cho Ukraina.

Theo PV thường trú của TTX Unian, quyết định của Nghị viện Châu Âu có được sự ủng hộ của 521 đại biểu, có 75 phản đối và 36 bỏ phiếu trắng.

Ủy ban Châu Âu đã đề nghị Nghị viện Châu Âu loại Ukraina ra khỏi Danh sách phụ trương của dự luật số 539/2001 gồm các quốc gia mà các công dân của họ khi nhập cảnh vào EU bắt buộc phải có thị thực.

Như vậy, Nghị viện Châu Âu đã quyết định cho các công dân Ukraina được loại ra khỏi danh sách bắt buộc phải có thị thực khi nhập cảnh vào EU.

Sau khi bỏ phiếu, quyết định này còn phải được phê chuẩn bởi Ủy ban đại diện thường trực các thành viên EU (COREPER) và Hội đồng EU.

Tiếp theo văn bản lập pháp này cần phải được chủ tịch Nghị viện Châu Âu và chủ tịch EU (Malta) ký và công bố trong tạp chí chính thức của EU.

Quyết định sẽ có hiệu lực sau khi công bố trên tạp chí chính thức này 20 ngày.

Ngày 5 tháng 4 trong khi thảo luận vấn đề cấp chế độ phi thị thực cho Ukraina nhiều đại biểu nghị viện EU đã tuyên bố Ukraina thược hiện đầy đủ tất cả các điều kiện mà EU đòi hỏi, thậm chí “vượt cả những kì vọng” của EU trên bình diện cải cách.

Nguồn: TTX Unian