Ngày 8 tháng 5 ở Ukraina chính thức là Ngày tưởng nhớ và hòa giải dân tộc, một ngày mà Ukraina cùng các nước dân chủ trên thế giới tưởng nhớ các nạn nhân của chiến tranh thế giới lần thứ 2 (WW2).

Phát biểu nhân Ngày tưởng nhớ nạn nhân chiến tranh và hòa giải tổng thống Ukraina Poroshenko nói:

“Ngày hôm nay Ukraina cùng tất cả các quốc gia dân chủ và các dân tộc tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của chiến tranh thế giới lần thứ 2, tất cả những người đã hi sinh cho hòa bình giữa các dân tộc.

Chiến tranh đã gây nên sự hinh sinh vô cùng lớn lao, phá hủy nền tảng các thành phố và làng mạc vì thế ngày hôm nay hơn bao giờ hết cần phải ngăn chặn nguy cơ chiến tranh, nguy cơ lặp lại bi kịch khủng khiếp này”, – Poroshenko viết.

Chính vào ngày hôm nay nguyện vọng hòa bình là nguyện vọng lớn nhất của người dân Ukraina, – tổng thống Poroshenko khẳng định.

Nguồn: Dialog.UA

PS/Comment: Ở Ukraina Ngày 8 tháng 5 mới đây theo sắc lệnh của tổng thống được gọi là “Ngày tưởng nhớ và hòa giải” bởi vì trong thế chiến WW2 có một lực lượng được gọi là “Quân đội khởi nghĩa Ukraina” ở miền Tây Ukraina đã chiến đấu chống lại Hồng quân, trong khi đó Ukraina trong thành phần Liên Xô lại chiến đấu chống Đức và quân khởi nghĩa.

Quân đội khởi nghĩa Ukraina (UPA) được thành lập tự phát sau khi Stalin thỏa thuận với Hitler phân chia Đông Âu và đã đánh chiếm ba cộng hòa Baltic, Tây Belarus, Tây Ukraina và Đông Rumania (Moldova) vào ngày 23 tháng 8 năm 1938. Tuy nhiên, tới ngày 22 tháng 6 năm 1941 Hitler đã phản bội hiệp ước (Packt) đã ký kết với Stalin thông qua cái gọi là “Molotov-Ribbentroff” và đưa 62 sử đoàn tấn công vào lãnh thổ Liên Xô. Những sự kiện lịch sử này cho thấy UPA được thành lập nhằm mục đích chống lại Liên Xô, nhưng sau đó thì chống quân đội quốc xã. 

»Cùng chủ đề