Tiếng chuông tan trường năm nay theo truyền thống là ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 5, nghĩa là rới vào ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Vào ngày này học sinh tới trường sớm hơn để tập trung toàn trường khi nằng còn chưa gắt gao. Thông thường học sinh mặc đẹp, nhưng mấy năm gần đây xu hường từ bỏ kiểu hình thức xô-viết và gia tăng hình thức dân tộc Ukraina, chẳng hạn thường học sinh sử dụng nhiều áo thêu hơn, đồng thời các sinh hoạt văn hóa cũng chú trọng các truyền thống dân tộc và địa phương.

Video: Ngày tan trưởng ở Odesa >> Gimnasia #1, mang tên А П Быстриной >>

Ngoài ra nhiều nhóm học sinh tổ chức Fleshmob, tổ chức vũ hội  nhân dịp Ngày tan trường.

Lưu ý rằng thi trắc nghiệm hết phổ thông ở Ukraina (BHO) đã bắt đầu từ ngày 22 tháng 5. Các môn BHO đầu tiên là môn toán, ngôn ngữ và văn học. Thi BHO sẽ kết thúc vào ngày 13 tháng 6.

PS: Lịch BHO >> 

математика – 22 мая
украинский язык и литература – 24 мая
испанский, немецкий, французский языки – 29 мая
английский язык – 1 июня
биология – 4 июня
история Украины – 6 июня
география – 8 июня
физика – 11 июня
химия – 13 июня
»Cùng chủ đề