Mọi công tác chuẩn bị cho lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Odessa đã hoàn tất, Theo ban tổ chức, tổng số người đăng ký tham gia là 350 người, đúng 16h ngày mai, thứ sáu, ngày 20-4-2018 buổi lễ được bắt đầu tại nhà hàng Hương Sen. Hy vọng với công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác tổ chức được tiến hành bài bản, tập thể ban chấp hành đoàn kết, những người phụ trách từng mảng công việc rất tâm huyết, buổi lễ sẽ thành công tốt đẹp.

Ban tổ chức thông báo và kính mời toàn thể anh chị em và bà con trong cộng đồng đã đăng ký đến dự đúng giờ.

 

Danh sách nhà tài trợ cho lễ hội dâng hương năm 2018

AC Trường Huệ 500
Chị Đình 100
A Cường Kim 100
A Hồng Dương 100
AC ThanhTươi 300
Ac Tuấn ukr 200
AcThành Chúng 200
Ac Minh Tuyên 300
Chị Chung 100
Ac Tâm Sơn 100
Ac Huyền Huyền 100
Ac Huân Trang 50
A Văn Nghị 300
Ac Oanh Phú 100
Ac Hồng Triệu 50
Chị Vinh 50
Ac My tiến 100
Gđ Mạnh Châm 50
Ac Liêm Chuyên 50
Ac Hạnh Thinh 50
Ac Hải Ngọc 200
Ac Tuấn xù 200
Ac Tiến Mai 100
Chị Thái ủng hộ hai mâm bánh giày
Ac Nga Ngà 100
Chị Oanh già 50
Ac Sơn (Em Hải Thịnh) 50
Ac Sinh Thanh 100
Ac Nhung Thôi 200
Ac Thịnh Hải 100
A Hùng thuỷ văn 100
Ac Hương Bằng 100
Ac HTT (Huân) 100
A Tuấn gỗ 100
Ac Hoan Hương 100
Ac Oanh Thúy 100
A Thanh tàu 50
A Kỳ 50
Ac Thuỷ Hạnh 50
Ac Vịnh Hà 50
Hội ĐH HNN ủng hộ 100
Ac Vinh Loan 100
Ac Học Nhài 100
Ac Ngân Dần 100
Ac T K 100
Ac Trọng Đào 100
Ac Trọng Thuận 100
Ac Thành Hương 100
Ac Lâm Nga 50
Ac Tuấn Tú 100
Anh Like 50
AC Thanh Thực 100
Ac Hương Hải Anh 100

Ac Sơn Bình 100

Ac Lân Thanh 100

Chị Hải may 50

Ac Tuấn Giang 100

Ac Tâm Huyên 100

Ac Yến ánh 100

Ac Toán Hường 50

Ac Tuán Hà 50

A Dự Likolaiev 50

Ac Hòa Liểu 100

Ac Nguyễn Bửu An 100

AC Phúc Mai 100

Ac Tuyến Ngọc 100

 

Thay mặt ban tổ chức

Chủ tịch Hội, Nguyễn Thị Đình

»Cùng chủ đề