Ngày lễ tắm nước thánh trở thành một ngày truyền thống khi quần chúng nhân dân đi tắm tại những hồ nhân tạo được đục trên mặt băng của các hồ nước hoặc sông…

Để bảo đảm an toàn cho Ngày hội này chính quyền bố trí cả những đội cứu hộ và cấp cứu tại những nơi quần chúng tập trung để tắm lạnh.

Phó giám đốc sở cứu hộ Kyiv Kryzhabocskiy nói rằng cơ quan ông đã chọn những nơi tắm bảo đảm an toàn cùng với đội cứu hội đi kèm và dựng lều trại để cho dân uống nước chè nóng và sưởi ấm trong Ngày lễ tắm lạnh.

Thị trưởng Kyiv cũng tham gia tắm nước thánh trong Ngày hội Lễ thánh >>

Theo lục lễ mỗi năm cần phải tắm nước thánh vào đúng ngày Lễ thánh 19 tháng 1 nhằm mục đích củng cố sức khỏe nhờ nước đã được đức chúa trời trao cho sức mạnh…

nguồn: SEvodnya

»Cùng chủ đề