Ngày hôm nay Quỹ tiền tệ thế giới IMF sẽ tiến hành phân phối bổ sung loại tiền riêng của mình – quyền rút vốn đặc biệt SDR – cho 186 thành viên của Quỹ, tổng số – 250 tỷ đô la. Giám đốc ban đối ngoại IMF đã ra thông báo đăng tải trên trang web chính thức của IMF.

Ngày hôm nay Quỹ tiền tệ thế giới IMF sẽ tiến hành phân phối bổ sung loại tiền riêng của mình – quyền rút vốn đặc biệt SDR – cho 186 thành viên của Quỹ, tổng số – 250 tỷ đô la. Giám đốc ban đối ngoại IMF đã ra thông báo đăng tải trên trang web chính thức của IMF.

Tính theo phần đóng góp vào Quỹ, Ucraina sẽ được nhận 1 tỷ 589 triệu $ bổ sung vào nguồn dự trữ vàng ngoại tệ của mình ngày hôm nay.

Ngày 9-9 sẽ có một đợt phân phối bổ sung nữa, Ucraina sẽ nhận thêm 456 triệu $.

Theo điều khoản Hiệp ước với IMF, số tiền này nằm trong vốn điều lệ của IMF, chỉ là khoản vay hình thức đối với các nước thành viên Quỹ. Lãi suất chỉ được tính khi nào số tiền bắt đầu được sử dụng.

Ngày 3-9 năm nay sẽ tròn 17 năm kể từ khi Ucraina gia nhập IMF.

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina