Sáng nay, 21-8, chủ tịch Rada Tối cao Ucraina Vladimir Litivn đã tuyên bố khai mạc kỳ họp bất thường quốc hội Ucraina. 390 đại biểu có mặt.

Theo như ông Litvin thông báo trước đó, cương trình nghị sự gồm hai vấn đề: đề xuất của tổng thống về luật sửa đổi ngân sách nhà nước trong mục chi phí cho Euro-2012 và đề xuất của tổng thống về luật sửa đổi luật bầu cử tổng thống Ucraina.

Khối BYUT đề nghị vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống đối với luật bầu cử tổng thống mà không bổ sung các sửa chữa của tổng thống. Theo chủ tịch khối BYUT tại quốc hội Ivan Kirilenko cho biết, trong các đề xuất tổng thống không chỉ ra được những vi phạm hiến pháp cụ thể trong sửa đổi luật “Bầu cử tổng thống Ucraina”. “Hiện chúng tôi đang đề nghị vượt qua quyền phủ quyết mà không thay đổi gì. Nếu có đưa vào thay đổi nào đó, thì đó sẽ là luật mới, phải bỏ phiếu mới, có thể lại một lần phủ quyết mới…Chúng tôi đề nghị vượt qua quyền phủ quyết, không cần phải xem xét các đề xuất của tổng thống”, – ông nói.

Ngoài ra ông Kirilenko cũng kêu gọi các đại biểu vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống đối với luật về chi phí cho Euro-2012. “Chúng tôi đề nghị vượt qua quyền phủ quyết, vì mùa xây dựng đã kết thúc, và chúng ta không được để mất năm nay mà phải đầu tư ngay cho các hoạt động không thể trì hoãn, cho việc cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng cho Euro-2012”, – ông Kirilenko nói.

Trong lúc này đảng khu vực sẵn sàng bỏ phiếu vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống đối với luật bầu cử tổng thống. Phó chủ tịch đảng Alechsandr Efremov nói: “Chúng tôi sẽ tham gia vào hoạt động của quốc hội. Đa số các đại biểu đảng chúng tôi đều có mặt… Cùng với các chuyên gia chúng tôi đã hoàn chỉnh luật bầu cử tổng thống, và quan điểm của đa số các luật sư và chuyên gia của chúng tôi là luật mà tổng thống phủ quyết tốt hơn là luật cũ. Tất nhiên không có gì là hoàn hảo, một vài điều cần bãi bỏ…Nhưng đảng khu vực sẽ ủng hộ vượt qua quyền phủ quyết của tổng thống đối với luật này”, – ông nói.

Phuong Anh
theo Podrobnosti, RBK-Ucraina