Ngày hội diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tại công viên Gorkiy của thành ơhoos. Nam sinh nữ tú đã tập trung về đây xaả hơi sau một năm học đầy vất vả và kết thúc cuộc đời học đường trong trường phổ thông.

»Cùng chủ đề