Ngày cờ quốc gia và Ngày độc lập có nhiều đoàn xe chở người từ các địa phương về
Kyiv để tham gia Diễu hàn, đặc biệt là những đại diện từ Donbass về Kyiv. Báo chí đã có dịp gặp gỡ với họ…

Nguồn: Internet/youtube

»Cùng chủ đề