Người đứng đầu CụcThuế Nhà nước của Ukraina, ông Sergiy Verlanov cho biết khi chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang tài khoản ngân hàng khác cũng sẽ cần phải
sử dụng PPO (RRO).

Theo luật được đã được quốc hội Ukraina thông qua, các doanh nhân cá thể (thể nhân)
không làm việc với tiền mặt cũng sẽ phải sử dụng máy tính tiền PPO. Điều này đã được người đứng đầu Cơ quan Thuế Nhà nước của Ukraina, ông Sergiy Verlanov tuyên bố trên kênh “24 canal“.

Đối với nhóm áp thuế thứ ba: ví dụ, cho tới ngày hôm nay theo luật, trong trường hợp chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản ngân hang cũng cần phải sử dụng máy tác vụ thanh toán – PPO.

Người đứng đầu cục thuế lưu ý rằng séc ngân hàng không cần phải gửi ở bất cứ đâu –
chỉ cần ghi nhận giao dịch thanh toán. Ông Verlanov nhắc lại rằng phần mềm cho PPO và bảo trì của nó sẽ được miễn phí.

Vào ngày 18 tháng 10, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskiy đã ký luật, theo đó
bạch hóa chi tiết các các tác vụ thanh toán trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ nhằm hướng tới áp dụng các chương trình phần mềm ghi nhận các giao dịch
thanh toán và cơ chế nhập tiền (cashback, -nd).

Theo tài liệu, Hội đồng Bộ trưởng cùng với Hội đồng điều phối cần cung cấp trong dự
thảo luật về việc đưa ra lệnh cấm hai năm đối với việc kiểm tra các cá thể kinh doanh để họ có thời gian tuân thủ trật tự sử dụng máy thanh toán (RRO / PPO).

Hội đồng Bộ trưởng cần xây dựng một tài liệu tiên liệu các quy định về tự do hóa các
điều kiện và tiêu chí để phân loại cá thể kinh doanh là nhóm đầu tiên (nhóm 1) của hệ thống thuế giản đơn, nói riêng là bằng cách thiết lập một giới hạn lớn hơn về thu nhập của họ trong mỗi năm, cho họ quyền sử dụng lao động của nhân viên và mở rộng danh sách lao động của họ, mở rộng các loại hình hoạt động kinh doanh mà các chủ thể kinh doanh này có thể tham gia.

Tổng thống Zelenskiy cũng đề xuất giảm nhẹ trách nhiệm của các cá thể doanh nhân khi
vi phạm quy trình báo cáo liên quan đến việc sử dụng PPO.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, người nộp thuế có thể thử nghiệm các chương trình miễn
phí để đăng ký giao dịch thanh toán, trong tài liệu nói.

Nguồn: gordonua.

»Cùng chủ đề