Từ 18h ngày 25-12 cảnh sát thuế của công anh tỉnh Kharcov về kho tại khu vực chợ số 7 Odessa, mang theo lệnh của tòa án và 4 xe tia định tịch thu trắng 4 kho hàng của người Trung Quốc.

Được tin, anh chị em đồng hương người Trung Quốc tại Odessa đã gọi nhau kéo đến vây quanh kho hàng với gần 300 người và dùng xe ô tô chặn kín cửa ra vào khu vực kho, nhất định không cho công an phá kho và không cho xe của công an rút khỏi khu vực.

Cuối cùng đến 4 giờ sáng ngày 26-12 lãnh sự quán Trung Quốc đến tận hiện trường kho để can thiệp, anh chị em người Trung Quốc đồng ý cho công an rút khỏi khu vực nhưng không được đụng đến hàng hóa của họ.Từ việc này khi có những việc tương tự người Việt Nam có làm được như vậy hay không?.

P/V Báo nv Ukraina

»Cùng chủ đề