Ngày hôm nay hội đồng hoà giải thủ lĩnh các khối trong quốc hội đã quyết định sẽ nghe thông điệp hàng năm của tổng thống vào 10 giờ sáng thứ tư, ngày 1-4.

Theo phóng viên LIGABusnesInform đưa tin, thời hạn này được khối BYUT, Đảng các khu vực, NUNS và khối Litvin ủng hộ.

Phó chủ tịch thứ nhất quốc hội Alechsandr Lavrinovich đề nghị soạn thảo và gửi thư đến Ban thư ký tổng thống. “Chúng tôi sẵn sàng bắt đầu ngày làm việc của quốc hội với việc nghe thông điệp hàng năm của tổng thống”, – ông kết luận.

Ngày hôm nay thư ký tổng thống, bà Irina Vanhikova cũng thông báo trong buổi họp báo sáng nay, tổng thống đã hoàn thành bản thông điệp hàng năm về tình hình trong và ngoài nước và sẵn sàng công bố vào ngày 1-4 tới.

Thông điệp hàng năm của tổng thống Ucraina được đọc trước Quốc hội chiểu theo mục 2, điều 106 Hiến pháp Ucraina. Theo sắc lệnh số 314 ngày 9-4-97 của tổng thống thông điệp hàng năm là văn bản chính thức của người đứng đầu quốc gia, trong đó thể hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị và xã hội quan trọng nhất dựa trên cơ sở phân tích tình hình trong và ngoài nước. Năm nay, có thể chờ đợi tổng thống sẽ đưa ra những sáng kiến chống khủng hoảng của mình trong bản Thông điệp hàng năm.

Lê Tâm tổng hợp
theo , UNIAN

»Cùng chủ đề