Theo các dữ liệu thống kê, thu hoạch sản phẩm nông nghiệp trên một héc ta gia tăng đối với tất cả các loại ngũ cốc, và đây là con số kỷ lục trong suốt chiều dài lịch sử của Ukraina độc lập.

Nói riêng, trong năm 2018 sản lượng từ một héc ta đất trồng trọt đã thu được:

  • Ngũ cốc 47,4 tạ trên một héc ta, năm 2016 – 46,1 tạ trên héc ta.
  • Củ cải đường – 509 tạ, năm 2016 – 482 tạ;
  • Hướng dương – 23 tạ, năm 2016 – 22,4 tạ;
  • Khoai tây – 171 tạ, năm 2014 – 176 tạ;
  • Rau các loại – 214 ta, năm 2016 – 211 tạ;
  • Trái cây – 128 tạ, năm 2015 – 104 tạ.

Theo bộ chính sách nông nghiệp, năng suất cao đạt được nhờ hiệu quả xử lý đất, thời tiết thuận lợi và chất lượng phân bón.

Tổng thể kết quả thu hoạch trong năm 2018 là trên 70 triệu tấn ngũ cốc và 14 triệu tấn hạt hướng dương. Đây cũng là con số kỷ lục trong vòng 28 năm lại đây.

PS/tư liệu: Nông nghiệp Liên Xô vào thời điểm cao nhất (1976-1978) năng suất bình quân ngũ cốc ở Liên Xô là 17 tạ trên héc ta (1,7 tấn/ha).

Nguồn >> https://sovtime.ru/answers/part3/4
>>В 1971—1975 годах урожайность зерновых поднялась в среднем по стране до 14,7 центнера с гектара, в 1976—1978—-до 17 центнеров.

Nguồn: UBR

»Cùng chủ đề