Ngân sách vẫn chưa được thông qua bởi Nguyễn Quang

(DN.ODESA) – Quốc hội lại một lần nữa chưa thể thông qua dự thảo luật pháp số 3000 về “Ngân sách nhà nước cho năm 2009”. Cố tổng cộng 219 phiếu thuận, nhưng cần tối thiểu 226 phiếu cần thiết trên tổng số 425 đại biểu.

“ Chúng tôi đã làm hết sức mình có thể để có một bản dự thao ngân sách hợp lý nhất trong tình hình hiện nay. Nó cần thiết có sự đồng thuận của mọi người để chúng ta có thể nhanh nhất vực lại nền kinh tế. Nhưng một số người ngồi trong phòng này lại không nghĩ thế”- phó thủ tướng thứ nhất Alexander Turchinov nói. Trước đó ông đã có bài phát biểu kêu gọi các đại biểu nhanh chóng thông qua dự thảo ngân sách.

“Thưa các đại biểu, ngân sách được soạn thảo bởi chính phủ, và chính họ sẽ thực hiện nó. Chính phủ phải chịu trách nhiệm về ngân sách, sẽ có người tán thành, có người không tán thành, nhưng tất cả điều đó cũng chỉ để năm 2009 chúng ta có một ngân sách hợp lý so với tình hình kinh tế, tài chính hiện nay” – chủ tịch Quốc hội Vladimir Litvin nói.

Ông cũng khảng định rằng Quốc hội sẽ làm việc đến hết ngày 31-12 nhằm cố gắng thông qua ngân sách trước năm mới. Như chúng ta đã biết, hôm qua, dự thảo ngân sách nhận được 223 phiếu thuận.

Phamxuan
theo Pop