Lương tối thiểu kì vọng sẽ tăng lên từ 1 tháng 1 năm 2018 và tiền nộp quỹ hưu trí nhờ đó cũng tăng lên. Tuy nhiên điều này cũng làm tăng mức độ lạm phát như đã quan sát theeys trng năm 2017.

HĐBT lập kế hoạch tăng lương trung bình lên 10%. Ngoài ra chính quyền cũng hứa trong năm mới mức thất nghiệp sẽ giảm tới mức 9,1 %9,3 kể từ mức 9,3% của năm 2017. >>влада обіцяє

Trong ngân sách đặt mức tăng lương toàn Ukraina lên 13#,nghĩa là tawngg 3% so với năm 2017. Theo tính toán của chính phủ lương bình quân trong năm 2018 tăng lên tới mức 8632 Hrivnia.

Trước đó các tác giả dự thảo ngân sách 2018 dự định nâng lương cho giáo viên và bác sỹ. Chẳng hạn giáo viên các loại sẽ được tăng lương bình quân lên 6500 Hrvnia tới 8450 Hrivnia.

Mức sống tối thiểu trong năm 2018 cũng sẽ được gia tăng. Kẻ từ 1 tháng 1 năm 2018 – 1700, từ tháng 7 – 1777 Hrivnia, còn từ tháng 12 – 1853 Hrivnia – 1853 Hrn. Điều này tới lượt mình lại hỗ trợ tăng các khoản trợ giúp xã hội có liên quan tới con số này.

Ngân sách 2018 tiên liệu tăng trưởng mức sống tối thiểu cho trẻ em dưới 6 tuổi kể từ ngày 1 tháng 1 – 1492 Hrn, từ tháng 7 1559 Hrn, và từ tháng 12 – 1626, đối với trẻ em từ 6 đến 18 tháng tuổi: từ 1 tháng 1 – 1850 Hrn, từ tháng 7 – 1994 và từ tháng 12 – 2027 Hrivnia. Đối với những người mất sức lao động từ tháng 1 năm 2018 – 1373 Hrn, từ tháng 7 – 1435, còn từ tháng 12 – 1497 Hrivnia.

Ngoài ra, tổng số trợ giúp xã hội cho những công dân mất sức lao động đồng thời cũng tăng như là lương tối thiểu.

Trong ngân sách năm 2018 ngoài những khoản khác làm phát dự định ở mức 7% do các tiêu chuẩn xã hội tăng trước khi lạm phát xảy ra. >>стандарти

Theo dự tính của chính phủ về giá đô la, trong năm 2018 giá đô la dự tính sẽ tăng lên vào cuối năm 2018 ở mức 29,3 uah/1usd.

Dự định phần thu ngân sách 2018: 877,043 Hrivnia;

Phần chi ngân sách: 948,129 tỉ Hrn;

  • Khối công lực – 5% ( 217,5 tỉ)
  • Y tế – 112,2 tỉ Hrn;
  • Giáo dục – 217,5 tỉ Hrn

Thâm hụt: 77,9 tỉ Hrn (2,4%GDP);

Lạm phát – 7%/năm, (Dự báo của IMF – 12,8%);

Nguồn: Politeka

PS/Comment: Dễ dàng nhận thấy chính sách của chính phủ Groysman là bằng cách thúc đẩy minh bạch kinh tế, giảm thiểu các yếu tố quấy nhiễu doanh nghiệp, làm tốt môi trường đầu tư, loại bỏ dần kinh tế ngầm, tăng mức thu nhập tối thiểu của người lao động, tăng các chế độ xã hội và trên cơ sở đó tăng nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, cũng dễ nhận thấy tiền mặt phát ra lưu thông qua các kênh tiền lương và các chế độ xã hội gia tăng  đồng nghĩa kéo theo mức lạm phát gia tăng… Lạm phát năm 2017 không kiềm chế được cho thấy kết luận trên về lạm phát là có cơ sở. Không hiểu chính phủ bằng cách nào để kiềm chế lạm phát trong năm 2018 khi tiền lương tối thiểu tiếp tục tăng lên, các chế độ xã hội khác cũng tăng lên, dù không phải ở mức cao như năm 2017, nhưng rõ ràng là một khối lượng tiền mặt lớn sẽ dần dần được phát ra lưu thông theo các kênh nói trên. Yếu tố tích cực duy nhất có thể hi vọng kiềm chế lạm phát đó là tăng trưởng GDP ở mức trên 3%, đạt mức 3 ngàn tỉ Hrivnia, năm 2017 – kì vọng 2,6 ngàn tỉ Hrivnia. Tuy nhiên còn quá sớm để đưa ra kết luận.

 

»Cùng chủ đề