Ngân sách quốc gia của Ukraine trong tháng tư đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 10,7%. Nếu kể chung cả 4 tháng đầu năm thì ngân sách quốc gia hoàn thành vượt mức 3,9% so với dự luật ngân sách năm 2009 mà quốc hội Ukraine thông qua trong phiên họp cuối cùng năm 2008.

Người đứng đầu Kho bạc nhà nước Ukraine, Bà T.Slyus đã thông báo với báo giới tại cuộc họp báo ở Văn phòng chính phủ.

Bà giám đốc Kho bạc nhà nước thông báo rằng, trong 4 tháng đầu năm 2009 đã động viên nguồn thu vào quỹ chung ngân sách quốc gia tổng số 62000,7 triệu Grivna (kể cả thánh toán VAT và không tính đến nguồn thu của kgu vực ngân sách). Con số này đạt 103,9% kế họach các tháng 1-4 năm nay. Theo lời Bà giám đốc Kho bạc nhà nước thì riêng trong tháng 4 Quỹ chung và Quỹ đặc biệt cuả ngân sách động viên được 18170,8 triệu Grivna, đạt 110,7% chỉ số theo kế hoạch của tháng 4 năm 2009.

Ngoài ra, Bà T.Slyus đánh giá rằng, trong các tháng 1-4 năm 2009 các cơ quan của Kho bạc đã chi thuế VAT hết 9856,8 triệu Grivna, tức 100% chỉ số theo kế hoạch tháng 1-4 năm 2009. Trong đó riêng tháng 4 chi VAT là 2782,3 triệu Grivna, hay 102,2% kế họach.

Theo thông tin của giám đốc Kho bạc nhà nước các khoản lương hưu đều trả hết hoàn toàn. Từ ngày 30 tháng tư đã bắt đầu trả lương hưu tháng tới do có các ngày lễ trong tháng 5, mà đáng ra bình thường thì trả từ ngày mồng 4 hàng tháng.

Bà T.Slyus nhấ mạnh rằng, hoàn thành kế hoạch ngân sách tiến hành rất phức tạp do có khủng hoảng tài chính và những bất ổn của tình hình ở các nước

Hoàng Xuân Kiểm
theo nguồn «ForUm