(DN.ODESA) – Hội đồng bộ trưởng Ucraina được trao quyền giám sát các hoạt động phục hồi tài chính của Ngân hàng quốc gia(NBU).

Được biết, những quyền hạn, điều luật mới có liên quan tới ngân sách nhà nước năm 2009 sắp tới sẽ được công bố qua báo chí.

Ví dụ, theo điều 86 của luật mới, việc hỗ chợ tài chính cho các ngân hàng thương mại của NBU phải có sự chấp thuận của Hội đồng bộ trưởng.

Trong điều 84 quy định rằng, nếu các ngân hàng, hoặc các tổ chức tài chính có nguyện vọng bán trái phiếu chính phủ cho NBU, thì NBU được yêu cầu phải đáp ứng ngay, bất kể số lượng là bao nhiêu.

Như báo cáo, NBU đã thông qua đạo luật số 405 có hiệu lực từ ngay 29-12. Đây là một văn bản cho phép thực hiện một số thủ tục đặc biệt nhằm tăng tính cơ động trong giao dịch giữa các ngân hàng.

Phamxuan
theo Kor