Bộ Tài chính Ukraina đã công bố dữ liệu hoạt động trong một năm qua.

Ngân sách nhà nước của Ukraina cho năm 2019 đã được thực hiện với thâm hụt 72,4 tỷ hryvnia, trong khi mức thâm hụt được phê duyệt trong luật về ngân sách nhà nước ở mức 91,1 tỷ hryvnia, chiếm khoảng 1,8% GDP.

Điều này đã được báo cáo bởi Bộ Tài chính có dẫn nguồn dữ liệu hoạt động Tài chính Nhà nước.

Bội chi ngân sách nhà nước được bù đắp thông qua vay với số tiền trong năm 2019 lên tới 405 tỷ hryvnia.

Thu của quỹ chung của ngân sách nhà nước trên thực tế lên tới 879,8 tỷ hryvnia, thấp hơn so với kế hoạch đề ra 3,1%. So với năm trước thu ngân sách đã tăng 5,5%.

Chi phí từ quỹ chung của ngân sách là 950 tỷ hryvnia, thấp hơn 3,2% so với các chỉ tiêu kế hoạch. Bộ Tài chính nhấn mạnh rằng trong năm 2019 chính phủ đã chi đầy đủ các điều khoản căn bản cuả luật ngân sách.

Trong năm qua, đã chi 213,3 tỷ hryvnia cho an ninh quốc phòng, 183,3 tỷ hryvnia – để bù đắp thâm hụt Quỹ hưu trí, 130 tỷ hryvnia – cho giáo dục, 102,5 tỷ hryvnia – cho chế độ ưu tiên, trợ cấp và viện trợ nhà nước, 95,1 tỷ hryvnia – cho y tế, 53,8 tỷ hryvnia – cho sự phát triển của đường sá và cơ sở hạ tầng.

  • Theo UNN

dẫn nguồn dữ liệu của Bộ Tài chính, số nợ công của Ukraina trong năm 2019
ước tính lên tới 764,2 tỷ hryvnia, tương đương 74,5 tỷ đô la Mỹ, đã giảm xuống
còn khoảng 45% GDP vào cuối năm.

“Tổng cộng, trong năm 2019, 119,2 tỷ uah và 345,2 tỷ uah đã được chuyển để trả chiết khấu % và trả nợ quốc gia quy đổi ra nội tệ. Trong giai đoạn này, khoản vay trong nước lên tới 341,2 tỷ uah (trong đó 222,6 tỷ nợ bằng nội tệ hryvnia) và các khoản vay bên ngoài tương đương với số tiền nội tệ là 63,8 tỷ UAH…”, – Bộ Tài chính lưu ý.

Nguồn: Lb.ua//UNN

»Cùng chủ đề