(DN.ODESA) – Sáng hôm nay, tổng thống Viktor Yushchenko đã kí lệnh phê chuẩn cho ngân sách năm 2009. Ngân sách đã được Quốc hội thông qua vào chiều ngày hôm qua với 226 phiếu thuận.

“Chúng ta đã thông qua một tài liệu chính trị chứ không phải tài chính”- ông nhấn mạnh thêm.

“Ngày hôm nay, những ưu thế chính trị đã chiến thắng. Chúng ta đã thông qua ngân sách một cách thật khó khăn, phức tạp. Có thể nói rằng, sẽ là một thảm họa nếu trong tình hình hiện nay chúng ta không thể đưa ra những ý kiến chung để cùng nhau chống lại khủng hoảng” – Yushchenko nói.

Ông nhấn mạnh rằng, mình rất hoan nghênh việc ngân sách được thông qua, nhưng để chống lại cuộc khủng hoảng kinh tế, cần thiết phải thông qua những văn bản pháp luật mới, mà trong đó cung cấp cho ta các biện pháp chống khủng hoảng.

Ông đã chỉ đạo Quốc hội phải xem xét vấn đề này ngay trong tuần làm việc đầu tiên của năm mới. Ông tin rằng đây sẽ là những tài liệu giúp giải quyết những vấn đề về kinh tế, xã hội và tài chính hiện nay.

Phamxuan
theo RIAN