Ngày hôm nay Uỷ ban bầu cử quôc gia Ucraina (SIK) sẽ phê chuẩn dự toán chi phí cho bầu cử tổng thống năm 2010, dự toán chi phí cho Danh sách cử tri quốc gia.

Theo thông tin của Commersant-Ucraina, SIK đã dự tính ngân sách quốc gia sẽ phải chi 1,5 tỷ grivna để tổ chức bầu cử tổng thống, 952 triệu 300 nghìn grivna cho bầu cử hội đồng các cấp.

“80% trong đó là chi phí để trả lương cho nhân viên các uỷ ban bầu cử. Vì theo nghị định của HĐBT ngày 22-7, các thành viên uỷ ban bầu cử được tăng lương”, – phó chủ tịch SIK Andray Maghera cho biết.

Thêm một nguyên nhân vì sao SIK đưa ra con số chi phí này nữa được ông Maghera cho biết là theo pháp luật hiện hành mỗi ứng cử viên tổng thống cs quyền đề xuất hai đại diện vào các uỷ ban bầu cử khu vực. “Nếu có 30 ứng cử viên thì trong uỷ ban sẽ có ít nhất 60 đại diện, họ cần được trả lương”, – ông giải thích.

“Gánh nặng tài chính chủ yếu sẽ rơi vào ngày bầu cử là ngày 17-1. Trong ngày hôm đó sẽ có 34 nghìn khu vực bầu cử hoạt động, và tất cả đều phải trả lương. Nhưng nếu luật được sửa đổi, thì chúng tôi sẽ sửa đổi ngân sách tranh cử, vì nó liên quan trực tiếp đến thành phần các uỷ ban”, – ông Selestov, uỷ viên Sik, cho biết.

Phuong Anh
theo Podrobnosti

»Cùng chủ đề