Có 256 đại biểu đã bỏ phiếu cho dự thảo ngân sách nhà nước lần đọc thứ nhất. Có những thay đổi đã được đưa vào dự án.

Vào ngày 18 tháng 10, quốc hội Ukraina đã thông qua dự thảo ngân sách nhà nước cho năm 2020 trong lần đọc đầu tiên. Theo cơ quan báo chí của Bộ Tài chính, khi chuẩn bị tài liệu các đại biểu, phe phái, nhóm và ủy ban của quốc hội đã đưa ra 2162 đề xuất.

“Nhiệm vụ của chúng tôi bây giờ là thông qua một tài liệu trong đó các khoản chi phí phải được bảo đảm với thu nhập thực tế để sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 chúng tôi có thể bảo đảm chi đầy đủ cho tất cả các khoản”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Yuri Dzhigir nói trong bài phát biểu trình bày trước BP.

Đến lần đọc thứ hai, Hội đồng bộ trưởng được chỉ thị tăng các chỉ tiêu của các phần thu-chi của dự thảo ngân sách nhà nước, có tính đến điều chỉnh các dự báo chỉ số vĩ mô chính của sự phát triển kinh tế và xã hội của Ukraina trong năm 2020.

Sau khi chính phủ làm rõ các chỉ số vĩ mô, các chỉ số ngân sách cho năm 2020, đặc biệt là phần thu sẽ được điều chỉnh.

Biểu đồ thu-chi của dự thảo ngân sách cho năm 2020 >>

Nguồn: Liga.net

PS/Comment: Lưu ý rằng, Ukraina từ năm 2019 bắt đầu phải khử những khoản nợ lớn, cả gốc lẫn lãi theo hiệp định về tái cơ cấu nợ mà chính phủ Yatsenyuk ký với các nhà đầu tư nước ngoài năm 2015. Nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy con số trả nợ nhà nước lên tới 15-16 tỉ đô la/năm (hơn gấp đôi chi cho quốc phòng). Đồng thời nợ nhà nước đã được chính phủ Groisman giảm từ 72%GDP (năm 2015) xuống còn 62%GDP vào cuối năm 2019, kể cả quý IV năm 2019 do chính phủ Goncharuk thực hiện. Điều này nói lên những dấu hiệu tích cực của tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô mà chính phủ Groisman để lại cho chính phủ Goncharuk tiếp quản. Lạm phát đã giảm từ 42% xuống còn 7,4% nhờ các cải cách cơ cấu kinh tế vĩ mô được tiến hành bởi chính phủ Yatsenyuk và sau đó là chính phủ Groisman, mà vai trò chính trước hết là nhờ cải cách tài chính, tiền tệ và ngân hàng của NBU do cựu thống đốc NBU Gontareva lãnh đạo. Vì lý do nợ tích lũy từ gần 30 năm qua cho nên Ukraina vừa phải trả nợ lớn vữa phải chi nhiều khoản quốc phòng và xã hội như gánh năng rất lớn cho quốc gia. Vì lý do này các chế định tài chính thế giới muốn đóng góp sức mình vào gánh nặng này bằng cách thúc đẩy cải cách thể chế, đồng thời cung cấp tài chính để Ukraina không phải trở lại lối mòn cũ.

»Cùng chủ đề