NBU đã xếp loại các khách hàng vay tín dụng của ngân hàng sẽ được ưu tiên mua ngoại tệ với giá ưu đãi.

NBU đã gửi thư cho các ngân hàng hướng dẫn lập danh sách các khách hàng tơ nhân. Chỉ có những người có tên trong danh sách mới được mua ngoại tệ với giá ưu đãi tại đấu giá để thanh toán nợ. NBU khuyến cáo nên ưu tiên trước hết cho các khách hàng là chủ gia đình và có đánh giá “tích cực” về khả năng trả nợ. Ngoài ra, thứ tự ưu tiên xếp trong danh sách có bốn loại: người vay tín dụng để mua nhà, để chữa bệnh, nhằm mục đích học tập hoặc để phát triển kinh tế nhỏ (nhưng không quá 50 nghìn đô la).

Trong danh sách gợi ý của NBU không có các khách hàng vay tín dụng để mua ô tô hay để sửa nhà. Theo ý kiến các chuyên gia ngân hàng, bức thư trên không nên được xem là ý muốn của NBU định hạn chế lượng ngoại tệ bán ra theo giá ưu đãi – vì NBU hoàn toàn có thể can thiệp lên tới 400-500 triệu đô la một tháng. Người trong cuộc cho rằng đây là NBU muốn loại trừ khả năng đầu cơ đô la để bán lại, cũng như nhằm bảo vệ những khách hàng ít được bảo vệ về mặt xã hội hơn cả.

Giới đầu cơ thưa thớt hơn

Các ngân hàng ủng hộ sáng kiến đó của NBU, “Trong quyết định này tôi chỉ thấy động lực xã hội. Đô là giá ưu đãi đúng là chỉ nên bán cho những người thực sự cần đến nó”, – chủ tịch ban quản trị ngân hàng OTR Bank Dmitri Zinkov nói.

Trong khi đó các chuyên gia tài chính khác lại không loại trừ NBU muốn lọc ra những khách hàng muốn mua ngoại tệ để bán lại. “Nhiều người không trung thực lắm đã lợi dụng đấu giá để mua ngoại tệ”, – trưởng phòng tín dụng thế chấp ngân hàng “Tài chính và Tín dụng” Igor Shevchenco phát biểu. Với bức thư của NBU giới ngân hàng cho rằng số giấy tờ cần thiết để được xếp vào danh sách sẽ tăng lên, và số khách hàng tình cờ sẽ giảm đi.

Tạm thời thì tất cả đều mua được đô la

 Mặt khác, biện pháp của NBU không hoàn toàn có lô gích. Thứ nhất, trong thư của NBU nhấn mạnh, đây chỉ là những khuyến cáo và ngân hàng có thể không thực hiện chúng. Thứ hai, gần đây NBU đã đơn giản hoá các quy định than gia đấu giá ngoại tệ một cách hệ thống, ví dụ, giảm ngưỡng tham gia đấu – từ 1 triệu xuống 50 nghìn đô la. Vì vậy giới ngân hàng cho rằng tới đây NBU sẽ vẫn đáp ứng tất cả các đơn đặt mua ngoại tệ có trong danh sách. “Tôi không chia sẽ mối lo ngại rằng những khuyến cáo mới của NBU sẽ ảnh hưởng đến lượng ngoại tệ bán ra”, – D. Zinkov nói.

Như tin đã đưa, theo các đánh giá khác nhau, hàng tháng người dân Ucraina cần từ 300 đến 500 triệu đô la để thanh toán các khoản vay. Con số này bằng một phần ba lượng ngoại tệ do NBU dưa ra thị trường hàng tháng (trong tháng hai NBU tham gia 1,7 tỷ đô la).

Vì vậy giới ngân hàng nói rằng quy định mới sẽ không giảm cơ hội mua ngoại tệ giá rẻ của các khách hàng vay tiền để mua ô tô hay sửa nhà. “Không có nghĩa là chúng tôi không bán ngoại tệ cho tất cả mọi người. Ngân hàng cần những thanh toán tốt cho tất cả các loại hình tín dụng”, – phó chủ tịch ban quản trị một ngân hàng thương mại lớn phát biểu.

Phương Anh tổng hợp
theo Finance

»Cùng chủ đề