Ngân hàng nhà nước Ucraina đã áp dụng chế độ ban quản trị lâm thời cho ngân hàng “Odessa-Bank” thời hạn một năm, cũng như tuyên bố lệnh đình nợ trong vòng 6 tháng – từ 23/2 đến 22/2/2009. Liudmila Zoloteeva được chỉ định điều hành tạm thời ngân hàng.

Ngân hàng nhà nước Ucraina đã áp dụng chế độ ban quản trị lâm thời cho ngân hàng “Odessa-Bank” thời hạn một năm, cũng như tuyên bố lệnh đình nợ trong vòng 6 tháng – từ 23/2 đến 22/2/2009. Liudmila Zoloteeva được chỉ định điều hành tạm thời ngân hàng.

Trước đó, NBU đã áp dụng chế độ ban quản trị lâm thời cho 7 ngân hàng khác: “Prominvestbank”, “Nadra Bank”, “Ukrprombank”, ngân hàng “Kiev”, “Tín dụng quốc gia”, “Prichernomorie” và “Zakhidinkombank”.

Ngân hàng thương mại cổ phần “Odessa – Bank” đăng ký hoạt động từ năm 1991, thuộc nhóm các ngân hàng nhỏ theo xếp hạng của NBU. Cho đến ngày 1-1-2009tổng tài sản của ngân hàng là 627,893triệu grivna, nợ – 522,315 triệu grivna, vốn tự có – 105,578 triệu grivna, vốn điều lệ – 86,26 triệu grivna.

Thông tin: Ban quản trị lâm thời là cơ quan cho chính phủ hoặc ban lãnh
đạo công ty cổ phần lập ra để thay thế ban điều hành trước, nhằm giải
quyết những vi phạm trong hoạt động của công ty, ngân hàng, vực dậy
hoạt động tài chính và tránh phá sản.

Phương Anh Tổng hợp