Giám đốc WB ở Ucraina, ông Marine Riser nói rằng, Ucraina không thể chậm trễ áp dụng các biện pháp chống khủng hoảng trong sự chờ đợi bầu cử Tổng thống. “Ở Ucraina cuộc khủng hoảng này rất phức tạp xét về góc độ chính trị, bởi vì đất nước chờ đợi bầu cử. Tuy nhiên không thể hoãn những biện pháp chống khủng hoảng để chờ đợi lợi thế chính trị sau khi có kết quả bầu cử. Cần phải đạt được đồng thuận đủ để đưa những biện pháp chống khủng hoảng vào cuộc sống và đạt được tăng trưởng”.

Ông M.Riser thông báo rằng, theo ý kiến của các chuyên gia của WB thì kế hoạch chống khủng hoảng của Ucraina cần phải chứa đựng bốn yếu tố mấu chốt: áp dụng chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý và trước sau như một tương ứng với chương trình được IMF ủng hộ; – chuyển hướng chi ngân sách theo hướng tăng dầu tư vào hạ tằng cơ sở quốc gia có khả năng kích thích tăng trưởng và duy trì khu vực kinh tế thực tế và việc tạo làm, kết hợp với những cố gắng tổng động viên dự trữ để bảo vệ người nghèo và tầng lớp nhân dân khó khăn; – có một chiến lược rõ ràng bảo vệ những người gửi tiền và tái phục hồi uy tín các ngân hàng; – cải cách để thu hút đầu tư tư nhân.

ÔNG M.Riser nhấn mạnh, tất cả những yếu tố đó liên quan với nhau và hỗ trợ cho nhau. Để cho việc áp dụng chúng có hiệu quả cần phải có sự hợp tác giữa tổng thống, chính phủ và nhà băng quốc gia NBU, đồng thời cả sự ủng hộ của quốc hội. Những bước đi kiên quyết đầu tiên trong các lĩnh vực nói trên cho phép ổn định những mong đợi của thị trường, bảo đảm nhận những hỗ trợ tiếp tục của các định chế tài chính quốc tế và động viên bổ sung sự ủng hộ của các nhà đầu tư.

Về lĩnh vực ngân hàng, theo ông, cùng với tái cấp vốn những ngân hàng lớn cần phải có những biện pháp cấp bách đối với những ngân hàng không được tái cấp vốn để phục hồi lòng tin của khách hàng và những ảnh hưởng xấu đối với hệ thống tài chính. Để thực hiện nhiệm vụ này NBU cần phải sử dụng hệ thống công cụ rộng lớn giải quyết các vấn đề ngân hàng. Những biện pháp và công cụ này cho phép chuyển người gửi tiền và vốn không có vấn đề sang những ngân hàng có năng lực cùng với thu hồi vốn nhằm giải thể chúng. Để làm những điều đó cần phải nhanh chóng sửa đổi luật để Quốc hội thông qua một cách nhanh nhất.

Ông nói tiếp: “Ucraina xứng đáng với sự giúp đỡ quốc tế trong việc vượt qua những xáo động hủy hoại sự phát triển trước đây. Tuy nhiên nhận một lợi ích nhờ sự giúp đỡ để thoát khỏi khủng hoảng và trở lại tăng trưởng như trước thì Ủcaina cần thừa nhận và giải quyết những vấn đề của mình và sửa sai. Thời gian chờ đợi là không có nữa”.

Hoàng Xuân Kiểm