Ngân hàng Thế giới đã soạn xong danh mục các điều kiện Ucraina có nghĩa vụ thực hiện để nhận được 750 triệu đô la tín dụng hỗ trợ khối tài chính.

Nếu muốn ngân sách nhận được khoản chuyền đầu tiên vào tháng 5, cần hoàn thiện các thủ tục giản thể và tái đầu tư ngân hàng, cũng như cải tổ hệ thống bảo đảm tiền gửi quốc gia.

Theo ý kiến WB đưa ra, ban tái đầu tư ngân hàng trực thuộc Bộ tài chính còn phải tiến hành xoá bỏ các tài sản xấu, bán ngân hàng sau khi đã chấn chỉnh lại và nghiên cứu hoàn thiện thủ tục giải thể ngân hàng. WB cũng cho rằng, quyền hạn của NBU về việc giải thể ngân hàng phải được chuyển sang Quỹ bảo đảm tiền gửi của cá nhân trước tháng giêng năm 2010. Điều kiện để được cấp tín dụng còn có: áp dụng chương trình đồng bộ tái đầu tư ngân hàng, chương trình này chỉ danh cho ngân hàng nào có khả năng trở lại hoạt động kinh doanh hiệu quả, cũng như thống nhất cả hệ thống thành các nhóm ngân hàng có tiềm lực bằng cách hoàn thiện hệ thống giải thể ngân hàng.

“Điều kiện này có nghĩa là Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân sẽ được trao thêm những quyền hạn và sẽ có vị thế chủ động, chứ không phải thụ động như hiện nay, – giám đốc ban giám đốc NBU về giám sát ngân hàng, chủ tịch hội đồng quản trị Quỹ bảo đảm tiền gửi cá nhân ông Vasyli Pasichnhik tuyên bố. – Quỹ này sẽ có khả năng hỗ trợ tài chính cho các ngân hàng trong trường hợp cần thiết. Khi hỗ trợ như vậy Quỹ sẽ nhận được toàn quyền về hành chính và giải thể”. Theo ông, để triển khai các sáng kiến này NBU hiện đang bổ sung dự luật do đại biểu Yuri Voropaev đưa ra xuất phát từ “thực tế hiện nay”.

Thành viên Hội đồng NBU, đại biểu quốc hội Vasyli Gorbal tin rằng quốc hội sẽ không thể bỏ phiếu cho dự luật cải tổ này.

“Ngay khi Rađa Tối cao xem xét dự luật, các đại biểu sẽ lại quay lại vấn đề hoàn tiền gửi cho người gửi, rồi hiệu quả của Quỹ, tức là đi chệch khỏi vấn đề và không giải quyết được vấn đề, – ông giải thích. – Tôi nghĩ, đó là một trong các vấn đề có thể tháo gỡ qua quá trình đàm phán với WB. Cũng giống hệt như từ hồi bắt đầu đàm phán với IMF chúng ta nói rằng ngân sách không thâm hụt là không thể, sau đó thì lý lé của Ucraina rồi cũng được chấp nhận”.

Như tin đã đưa, WB sẵn sàng mở tuyến tín dụng 750 triệu đô la cho Ucraina trong vòng 12 tháng để tái đầu tư các ngân hàng, và thêm gần 1 tỷ đô la nữa để đầu tư vào hạ tầng.

phương Anh tổng hợp
theo Podrobnosti